Priser

Varje marknadsplats är 3 löpmeter och kostar 550 kronor.

Elanslutning kan väljas till vid beställning och kostar enligt nedan:

1-fas – 275 SEK
3-fas – 380 SEK
32 amp – 900 SEK

Varusortiment enligt bokning får ej ändras utan vårt tillstånd.