Priser

Varje marknadsplats är 3 löpmeter och kostar 500 kronor.

Elanslutning kan väljas till vid beställning och kostar enligt nedan:

1-fas – 250 SEK
3-fas – 350 SEK

Varusortiment enligt bokning får ej ändras utan vårt tillstånd.